Medbestämmande i arbetslivet

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) reglerar den kollektiva arbetsrätten och är en central del i samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Lagens målsättning är att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning. Detta arbete bedrivs oftast av fackförbund, fackföreningar och klubbar på arbetsplatsen.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar och event

Detaljer
Kostnad
875 kr (inkl. moms)

Innehåll

Medbestämmande i arbetslivet är på flera sätt en nyttig utbildning för dig som har arbetsgivaransvar. Förutom vad lagen konkret innebär kommer vi också att gå igenom arbetsgivarens ansvar när det gäller relationerna och kontakterna med fackliga organisationer och vi fördjupar oss i hur det bör fungera. Vi kommer även gå igenom hur samverkan kan fungera bortom medbestämmandelagen.

Ur MBL kommer vi särskilt lyfta:

  • Förhandlingsrätt (10-17 §§)
  • Rätten till information (18-22 §§)
  • Rätten till medbestämmande genom kollektivavtal (32 §)
  • Fackligt tolkningsföreträde (33-37 §§)
  • Facklig vetorätt (38-40 §§)

Kursen Medbestämmande i arbetslivet är för arbetsgivare som är bundna av kollektivavtalet Folkrörelseorganisationer och riktar sig främst till styrelseledamöter och medarbetare med arbetsgivaransvar som tidigare genomgått grundkursen i arbetsrätt.

Kursledare

Carina Ekblad
Nadia Larsson

Tid

Kl.9.00–12.00

Kursen genomförs digitalt

Kursen genomförs online i programmet Zoom som du får en inbjudan till dagen innan kursdag.

Betalning 

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Avbokning eller ändring av anmälan

Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Viktigt att du meddelar oss till vem du överlåter din plats, då anslutningslänk och övrig information kommer att skickas ut via mejl till den person som ska delta.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du din anmälningsavgift. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta  utbildning@fremia.se senast tre vardagar innan kursstart.

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar och event

Ange den mejladress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, hämta utbildningsmaterial och avanmäla dig.


Uppdaterad
för 26 dagar sen