Medbestämmande i arbetslivet

"Lär känna MBL-lagen och de olika stegen i förhandlingsprocessen"

Innan du tar beslut om förändringar i verksamheten som påverkar verksamheten måste du påkalla MBL-förhandling. I den här kursen går vi igenom vad som gäller rättsligt och de olika delarna i en MBL. Du lär dig när du ska informera och förhandla och vad du ska göra före, under och efter förhandlingen.

Som arbetsgivare har du primär förhandlingsskyldighet och ska regelbundet informera de fackliga parterna om vad som händer i verksamheten. Innan du tar beslut om större förändringar eller förändringar som påverkar arbets- eller anställningsförhållanden för dina medarbetare måste du påkalla förhandling med de fackliga parterna, en så kallad MBL-förhandling. I den här kursen går vi igenom vad som gäller enligt lagen och de olika stegen i förhandlingsprocessen.

Du får lära dig grunderna i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och vad den innebär i praktiken. Vi tittar även på förtroendemannalagen och vilka de fackliga parterna är och vilka rättigheter de har. Du får också veta vad informationsplikten och primär förhandlingsskyldighet innebär, vad en MBL-förhandling är, vad som sker under förhandlingen och vad du ska göra när förhandlingen är avslutad.

Kursen är en halvdagsutbildning och hålls fysiskt i centrala Stockholm. Den riktar sig till dig som har personalansvar, är chef eller HR – alla med ansvar för att förhandla med facket.

Kursledare

Love Lind och Nadia Larsson

Du får en kallelse en vecka innan kursdag.

Som introduktion till kursen rekommenderar vi att du läser igenom Fremias arbetsgivarguide om MBL förhandlingar, https://www.fremia.se/avtal--radgivning%2fsa-gor-du%2fmbl-forhandling%2f

Lunch ingår i priset. Eventuella kostpreferenser meddelas i samband med anmälan.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Fysisk
Syfte
Deltagarna ska efter kursen känna till sina skyldigheter utifrån MBL, känna till hur en MBL-förhandling genomförs och veta vilka verktyg som finns att tillgå.
Målgrupp
Personalansvariga, chefer, HR - alla som har ansvar för att förhandla med facket.
Förkunskaper
Deltagarna ska gärna ha bekantat sig med Fremias arbetsgivarguide avseende MBL förhandlingar innan kursen, https://www.fremia.se/avtal--radgivning%2fsa-gor-du%2fmbl-forhandling%2f
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation. Vid överlåtelse av din plats måste du meddela oss namn och mejladress till ersättaren, eftersom all information till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl. Om du inte överlåtit din plats till annan person i ditt företag/ din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du hela kursavgiften. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast 22 arbetsdagar innan kursdag. Utöver avbokningsreglerna ovan gäller följande: Vid återbud mer än 21 arbetsdagar innan kursdag tas ingen kursavgift ut. Vid återbud 14-21 arbetsdagar före kursdag debiteras halva kursavgiften. Vid återbud mindre än 14 arbetsdagar före kursdag eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften.