Kombinerad grundkurs i arbetsrätt och arbetsmiljö

Den här populära heldagsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom både arbetsrätt och arbetsmiljö, vid samma tillfälle. Två områden nära varandra, med överlappande lagstiftning som är högst relevant för dig som arbetsgivare.

Att ha kunskaper i arbetsrättens lagar underlättar när du ska fatta beslut som påverkar dina medarbetare. En bra arbetsmiljö ökar i sin tur trivseln på jobbet och förebygger sjukdom och olycksfall. I den här kombinerade kursen får du lära dig grunderna inom två områden med stor betydelse för ditt arbetsgivaransvar.

Arbetsrätt Grund:

Under kombokursens förmiddagspass fokuserar vi på arbetsrättens mest centrala delar. Vi reder ut grunderna inom arbetsrätten och du får veta vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare i de arbetsrättsliga lagarna:

Medbestämmandelagen (MBL)

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Förtroendemannalagen (FML)

Du får också lära dig när du ska påkalla förhandling och hur du skapar en bra relation till facket. Vi går igenom den Svenska modellen och kollektivavtalets roll och hur de påverkar de arbetsrättsliga lagarna.

Arbetsmiljö Grund:

Eftermiddagen ägnas åt det arbetsmiljöansvar arbetsgivare och chefer har och vad det innebär i praktiken. På ett lättsamt och kortfattat sätt går vi igenom grunderna i de regelverk du har att förhålla dig till och vad du behöver veta om arbetsmiljöarbete.

Vi redogör bland annat för lagar inom arbetsmiljöområdet, ansvar och delegering, systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Du får också gott om tips på vad du kan göra för att på ett enkelt sätt komma i gång med arbetet. Tillsammans genomför vi olika övningar och arbetsmaterialet kan du ta med dig och använda i din verksamhet.

Praktisk information:

Kursen genomförs fysiskt. Ta med dig en dator, surfplatta eller annat för att kunna ta del av kursmaterialet vid kurstillfället.

Du får en kallelse fem dagar innan kursdag.

Information om lokal i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer senare.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan. Lunch ingår i priset. Eventuella kostpreferenser meddelas i samband med anmälan.

Kursledare:

7/2 Stockholm: Kerstin Wrisemo och Lena Tapper

16/4 Malmö: Majid Saliba och Klara Sahleström

21/5 Göteborg: Majid Saliba och Love Lind

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Fysisk
Syfte
Syftet med kursen är att deltagarna ska få en grundläggande förståelse för den svenska modellen och dess samverkan mellan lagstiftning och kollektivavtal. Deltagarna kommer efter kursen kunna överblicka grunderna i LAS och MBL. Syftet är också att skapa förståelse för området arbetsmiljö, vetskap om hur och varför arbetsmiljöarbete ska bedrivas, samt ge dig som arbetsgivare och chef de verktyg du behöver i ditt arbetsmiljöansvar.
Målgrupp
Kursen vänder sig till personalansvariga, chefer, HR samt styrelseledamöter. Kursen arrangeras för Fremias medlemsorganisationer, oavsett storlek eller bransch.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden helt genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast 22 arbetsdagar innan kursdag. Utöver reglerna ovan gäller: Vid återbud mer än 21 arbetsdagar innan kursdagen tas ingen kursavgift ut. Vid återbud 14-21 arbetsdagar före kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid återbud mindre än 14 arbetsdagar före kursdagen, eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom all information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även kunna nå deltagarna via telefon. Uppgifterna på kursintyget behöver också uppdateras. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.