Kombinerad Grundkurs i arbetsrätt och arbetsmiljö

Cecilia Westerlund och Nadia Larsson

"Lär dig de arbetsrättsliga grunderna och om ditt arbetsmiljöansvar"

Arbetsrätt Grund

Tycker du att det är svårt att veta när du ska förhandla eller inte? Vi hjälper dig att reda ut grunderna inom arbetsrätten. Vad är MBL, LAS och FML och vad ställer dom för krav på dig som arbetsgivare? Hur får man till en bra relation till facket? På förmiddagen fokuserar vi på arbetsrättens mest centrala delar.

Vi går igenom och diskuterar innehåll och skyldigheterna i de mest grundläggande arbetsrättsliga lagarna;

• Medbestämmandelagen

• Lagen om anställningsskydd

• Förtroendemannalagen

Vi pratar även om Svenska modellen och kollektivavtalet och hur de påverkar de arbetsrättsliga lagarna.

Arbetsmiljö Grund

En bra arbetsmiljö är förebyggande och minskar risken för sjukdom och olycksfall. Det gör dessutom din arbetsplats mer attraktiv både för nya arbetssökande och för de som köper dina varor eller tjänster. I dialog och övningar redogör vi för grundläggande lagar och regler som finns inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljön är en viktig del i arbetsgivaransvaret, men vad innebär det i praktiken för dig som arbetsgivare och chef? I Arbetsmiljöarbete grundkurs går vi igenom grunderna i de regelverk du har att förhålla dig till. Vi går igenom vad du som chef behöver veta om arbetsmiljöarbete och vad du ska göra. Beroende på vilken verksamhet du bedriver kan arbetsmiljöarbete bland annat handla om arbetsställningar, buller, arbetstider och arbetets organisation. Det kan också röra sig om kränkningar, hot, våld, trivsel, stress, arbetsbelastning och samverkan.

På ett lättsamt och kortfattat sätt tar vi oss igenom många frågeställningar om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Genom dialog och olika övningar redogör vi för vilka grundläggande lagar och regler som finns inom arbetsmiljöområdet, ansvar och delegering, systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kursen genomförs fysiskt och deltagarna uppmanas att ta med sig dator, surfplatta eller annat för att vid kurstillfället kunna ta del av kursmaterialet.

Information om lokal i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer senare.

Lunch ingår i priset. Eventuella kostpreferenser meddelas i samband med anmälan.

Kursledare

Kurstillfället i Stockholm den 3/10: Kerstin Wrisemo & My Salama-Meiton

Kurstillfället i Malmö den 11/10: My Salama Mieton & Majid Saliba

Kurstillfället i Göteborg den 10/11: Nadia Larsson & Veronica Johansson

Du får en kallelse fem dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Fysisk
Syfte
Syftet med kursen är att deltagarna ska få en grundläggande förståelse för den svenska modellen och dess samverkan mellan lagstiftning och kollektivavtal. Deltagarna kommer efter kursen kunna överblicka grunderna i LAS och MBL. Skapa förståelse för området arbetsmiljö, vetskap om hur och varför arbetsmiljöarbete ska bedrivas, samt ge dig som arbetsgivare och chef de verktyg du behöver i ditt arbetsmiljöansvar.
Målgrupp
Kursen vänder sig till personalansvariga, chefer, HR samt styrelseledamöter.
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Vid överlåtelse av din plats måste du meddela oss namn och mejladress till ersättaren, eftersom all information till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i ditt företag/ din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du hela kursavgiften. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast 22 arbetsdagar innan kursdag.
Utöver avbokningsreglerna ovan gäller följande:
Vid återbud mer än 21 arbetsdagar innan kursdag tas ingen kursavgift ut.
Vid återbud 14-21 arbetsdagar före kursdag debiteras halva kursavgiften.
Vid återbud mindre än 14 arbetsdagar före kursdag eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften.