Avtalskurs för Tjänstemän inom näringslivet

Avtalskursen är en introduktion till arbetsrätten med utgångspunkt i kollektivavtalet Tjänstemän inom näringslivet.

Arbetsrätt handlar om villkor och förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare och en stor del av dessa villkor regleras i kollektivavtal. Att känna till det kollektivavtal som din verksamhet omfattas av underlättar i arbetsgivarlivet. Kunskapen minskar också risken att göra fel som kan leda till onödiga tvister och kostnader.

Den här avtalskursen utgår från kollektivavtalet Tjänstemän inom näringslivet. Vi går igenom de väsentliga delarna i avtalet och hur de förhåller sig till övrig lagstiftning. Du får konkreta exempel och tips på hur du ska agera som arbetsgivare i olika situationer utifrån de regler som finns. Efter kursen har du fått de kunskaper du behöver för att känna dig trygg i hur du ska tillämpa kollektivavtalet.

Kursledare:

Nadia Larsson

Praktisk information:

Avtalskursen hålls digitalt och du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Syftet med kursen är att ge dig som deltagare och arbetsgivare goda grundkunskaper och en överblick över de viktigaste reglerna i kollektivavtalet.
Målgrupp
Avtalskursen riktar sig till dig som är arbetsgivare och som är bunden av kollektivavtalet Tjänstemän inom näringslivet. Kursen är framför allt framtagen för arbetsgivarrepresentanter, chefer och medarbetare med arbetsgivaransvar. Medlemskap i Fremia är ett krav.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.