Avtalskurs för hälsa, vård och övrig omsorg

Arbetsrätten handlar om villkor och förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Grundkurs i arbetsrätt inom kollektivavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg, är en introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalet. Kursen riktar sig till dig som inte har någon eller bara lite erfarenhet av det arbetsrättsliga området.

Arbetsrätt handlar om villkor och förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt underlättar arbetsgivarlivet. Kunskapen minskar också risken att göra fel som kan leda till onödiga tvister och kostnader.

Grundkurs i arbetsrätt för arbetsgivare som är bundna av kollektivavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg, är en introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalet. Kursen riktar sig till dig som inte har någon eller bara lite erfarenhet av det arbetsrättsliga området. I kursen går vi igenom följande delar.

Lagar och avtal

Lönesättning

Allmänna anställningsvillkor

Anställning och uppsägning av personal

Kontakt med facket

Pensioner och försäkringar

Kursledare:

Kerstin Wrisemo och Per Gradén.

Praktisk information:

Kursen genomförs fysiskt i Göteborg. Ta med dig en dator, surfplatta eller annat för att kunna ta del av kursmaterialet vid kurstillfället.

Du får en kallelse fem dagar innan kursdag.

Information om lokal kommer senare.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan. Har du även anmält dig till Arbetsmiljö inom hälsa vård och övrig omsorg? I så fall meddela det utbildning@fremia.se du kommer endast debiteras som om du varit på en heldagskurs och kan även äta lunch vilket ingår i priset. Eventuella kostpreferenser meddelas i samband med anmälan.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Fysisk
Målgrupp
Nya styrelseledamöter och ny personal med arbetsgivaransvar.
Förkunskaper
Inga.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden helt genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast 22 arbetsdagar innan kursdag. Utöver reglerna ovan gäller: Vid återbud mer än 21 arbetsdagar innan kursdagen tas ingen kursavgift ut. Vid återbud 14-21 arbetsdagar före kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid återbud mindre än 14 arbetsdagar före kursdagen, eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom all information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även kunna nå deltagarna via telefon. Uppgifterna på kursintyget behöver också uppdateras. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.