Avtalskurs för egna arbetsgivare inom personlig assistans

Kursen hålls för dig som omfattas av kollektivavtalet Personlig assistans och som driver din assistans som egen arbetsgivare. Du får en introduktion till arbetsrätten med utgångspunkt i kollektivavtalets regler. Som egen arbetsgivare behöver du ha kunskap om lagen om arbetstider mm i husligt arbete, därför ägnas även en del av utbildningen till att gå igenom lagen och hur du ska förhålla dig till den.

Arbetsrätt handlar om villkor och förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt underlättar för dig i arbetsgivarlivet och hjälper dig att hantera frågor som uppstår i vardagen kring dina medarbetare. Kunskapen minskar också risken att göra fel som kan leda till onödiga tvister och kostnader.

I den här utbildningen tittar vi på de centrala delarna i arbetsrätten och kollektivavtalet Personlig assistans, samt hur du som egen arbetsgivare påverkas av lagen om arbetstider mm i husligt arbete. Vi går bland annat igenom lagar, allmänna anställningsvillkor, anställning och uppsägning av assistenter, fackets roll och vad god arbetsgivarsed innebär.

Du får konkreta exempel och tips på vad du som arbetsgivare ska tänka på utifrån de regler som finns. Efter utbildningen har du fått en god grund att så på för att veta hur du bör agera i olika situationer kopplade till dina assistenters anställningar.

Kursledare:

Klara Sahleström och Lars-Sture Johansson, rådgivare och förhandlare inom området för personlig assistans.

Praktisk information:

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare och arbetsgivare goda grundkunskaper och en överblick över de viktigaste reglerna inom arbetsrätten, ditt kollektivavtal och lagen om arbetstider mm i husligt arbete.
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är egen arbetsgivare inom personlig assistans och som inte har någon eller bara lite erfarenhet av det arbetsrättsliga området, eller som vill uppdatera dina grundläggande kunskaper.
Förkunskaper
Inga, utbildningen är av grundläggande karaktär.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.