Avtalskurs för personlig assistans

Lars-Sture och Klara

"Grundläggande kunskaper i arbetsrätt underlättar arbetsgivarlivet."

Avtalskursen är en introduktion till arbetsrätten med fokus på personlig assistans.

Arbetsrätt handlar om villkor och förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt underlättar arbetsgivarlivet. Kunskapen minskar också risken att göra fel som kan leda till onödiga tvister och kostnader.

Kursen i arbetsrätt för arbetsgivare som är bundna av kollektivavtalet Personlig assistans är en introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalet. Kursen riktar sig till dig som inte har någon eller bara lite erfarenhet av det arbetsrättsliga området. Vi går igenom grundläggande lagstiftning och hur kollektivavtalets regleringar förhåller sig till denna.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om arbetsrätt med fokus på personlig assistans. Vi går bland annat igenom lagar, allmänna anställningsvillkor, anställning och uppsägning av personal, fackets roll samt god arbetsgivarsed.

Kursledare

Klara Sahleström och Lars-Sture Johansson

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare och arbetsgivare goda grundkunskaper och en överblick över de viktigaste reglerna inom arbetsrätten och kollektivavtalet.
Målgrupp
Främst nya styrelseledamöter och ny personal med arbetsgivaransvar. Kursen riktar sig till dig som inte har någon eller bara lite erfarenhet av det arbetsrättsliga området. OBS! Utbildningen riktar sig inte till egna arbetsgivare.
Förkunskaper
Inga
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation. Vid överlåtelse av din plats måste du meddela oss namn och mejladress till ersättaren, eftersom anslutningslänk och all övrig information till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl. Om du inte överlåtit din plats till annan person i ditt företag/ din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du hela kursavgiften. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag.