Avtalskurs för ideella organisationer

Veronica Johansson

"Arbetsrätt för styrelser och anställda med arbetsgivaransvar." 

Arbetsrätt handlar om villkor och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och regleras främst genom lagstiftning, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal. Kursen är en introduktion i arbetsrätt och vänder sig till dig som är arbetsgivare och har kollektivavtalet Tjänstemän inom civilsamhället.

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Området regleras främst genom lagstiftning, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal. Att ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt underlättar arbetsgivarlivet. Kunskapen minskar också risken att göra fel som kan leda till onödiga tvister och kostnader.

Denna grundkurs i arbetsrätt vänder sig till arbetsgivare som är bundna av kollektivavtalet Tjänstemän inom civilsamhället och är en introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalet. Kursen riktar sig till dig som sitter i styrelsen eller är anställd med arbetsgivaransvar, men som inte har någon eller bara lite erfarenhet av det arbetsrättsliga området. Några av de mest grundläggande delarna som vi tar upp i utbildningen är tillämpliga lagstiftningar, allmänna anställningsvillkor, anställning och uppsägning samt hur kontakterna med facket bör fungera. Vi går även igenom kollektivavtal

Kursledare

Veronica Johansson och My Salama Meiton

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare och arbetsgivare goda grundkunskaper och en överblick över de viktigaste reglerna inom arbetsrätten och kollektivavtalet.
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som sitter i styrelsen eller är anställd med arbetsgivaransvar, men som inte har någon eller bara lite erfarenhet av det arbetsrättsliga området.
Förkunskaper
Inga
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation. Vid överlåtelse av din plats måste du meddela oss namn och mejladress till ersättaren, eftersom anslutningslänk och all övrig information till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl. Om du inte överlåtit din plats till annan person i ditt företag/ din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du hela kursavgiften. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag.