Arbetsrätt - arbetsbristsprocessen i praktiken

Gunnar Järsjö och Sven Rosqvist

"Vi går igenom arbetsbristprocessen i steg-för-steg."

När du som arbetsgivare avser att omorganisera verksamheten, minska eller lägga ner enheter eller kontor finns en risk att det uppkommer en arbetsbrist. I denna situation är det viktigt att känna till vad som gäller rättsligt och processens olika steg.

Vi går igenom processen kring omorganisation och arbetsbrist. Vad innebär arbetsbrist? Vad behöver jag förbereda innan jag förhandlar? Vad sker under förhandlingen? Vad gör jag efter att förhandlingen är avslutad?

Två timmar digital utbildning via Teams. Vi kommer ha en kortare benesträckare mitt i. Vi uppmuntrar till frågor via chatten och interaktivitet under utbildningen.

Utbildningen hålls på Sensus Möte i centrala Stockholm.

Kursledare

Gunnar Järsjö och Sven Rosqvist

Du får en kallelse två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Fysisk
Syfte
Deltagarna ska efter kursen känna sig trygga i att genomföra en förhandling gällande arbetsbrist och veta vilka verktyg som finns att tillgå.
Målgrupp
Personalansvariga, chefer, HR - alla som har ansvar för att anställa, säga upp och förhandla med facket.
Förkunskaper
Deltagarna ska gärna ha de teoretiska grunderna i arbetsrätt, jämförbart med utbildningen "Arbetsrätt - det du behöver veta för att göra rätt!" där deltagarna går igenom MBL, LAS och FML.
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Vid överlåtelse av din plats måste du meddela oss namn och mejladress till ersättaren, eftersom all information till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i ditt företag/ din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du hela kursavgiften. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast 22 arbetsdagar innan kursdag.
Utöver avbokningsreglerna ovan gäller följande:
Vid återbud mer än 21 arbetsdagar innan kursdag tas ingen kursavgift ut.
Vid återbud 14-21 arbetsdagar före kursdag debiteras halva kursavgiften.
Vid återbud mindre än 14 arbetsdagar före kursdag eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften.