Arbetsmiljöarbete, fördjupning

Utbildningen är en fördjupning med fokus på ohälsosam arbetsbelastning och hälsofrämjande faktorer inom personlig assistansverksamhet.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar och event

Detaljer
Kostnad
3400 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer och arbetsmiljöansvariga inom avtalsområdet personlig assistans.

Innehåll

Tillsammans tittar vi närmare på vad som utmärker avtalsområdet personlig assistans utifrån den psykosociala arbetssituationen för både tjänstemän och personliga assistenter. Med fokus på kraven i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö gällande kunskap, systematik och uppföljning kommer vi ta upp viktiga varningssignaler som du som arbetsgivare måste reagera på samt hur du kan arbeta förebyggande.

Programpunkter

  • Kort översikt om föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Arbetsrelaterad stress och förebyggande insatser.
  • Arbetstidens påverkan på hälsan.
  • Modell för hur krav, kontroll och stöd hänger ihop med välmående.
  • Hälsofrämjande faktorer.

Tid

Den 21 april 2020 kl 09:15–16:15.

Plats

Leimirhuset, Kastellvägen 2C, Hudiksvall.

Kursledare

  • Suzanne Elmqvist, SE Möjligheter.
  • Carina Ekblad, Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021).

Vad ingår

Kurskostnaden inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursmaterial.

Betalning

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1–4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar och event

Ange den mejladress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, hämta utbildningsmaterial och avanmäla dig.


Uppdaterad
för 1 månader sen