Arbetsmiljöarbete, fortsättningskurs

Förebygg risker för olycksfall och sjukdom genom att regelbundet se över den egna arbetsmiljön. Du som arbetsgivare, tillsammans med dina anställda, är bäst lämpad att göra detta i din verksamhet. Det är ni som vistas i miljön varje dag och som kan skapa goda förutsättningarna för en bra arbetsmiljö och ett trevligt socialt arbetsklimat.

I Arbetsmiljöarbete fortsättningskurs tar vi nästa steg och fördjupar oss i de praktiska detaljerna, hur du ska gå till väga i vardagen och i din verksamhet.

Anmälan

Digital

Här anmäler du dig till utbildningen. Du kan anmäla högst åtta personer åt gången.

Detaljer
Kursnamn
Arbetsmiljöarbete, fortsättningskurs
Datum
09 november
Status
Kurs
Kostnad
875 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, ledare, HR och arbetsmiljöansvariga.
Syfte
Grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, exempelvis genom KFOs grundkurs i arbetsmiljöarbete.
Kursnummer
A002/21

Logga in