Arbetsmiljöarbete, fortsättningskurs

Förebygg risker för olycksfall och sjukdom genom att regelbundet se över den egna arbetsmiljön. Du som arbetsgivare, tillsammans med dina anställda, är bäst lämpad att göra detta i din verksamhet. Det är ni som vistas i miljön varje dag och som kan skapa goda förutsättningarna för en bra arbetsmiljö och ett trevligt socialt arbetsklimat.

I Arbetsmiljöarbete fortsättningskurs tar vi nästa steg och fördjupar oss i de praktiska detaljerna, hur du ska gå till väga i vardagen och i din verksamhet.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar och event

Detaljer
Kostnad
875 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, ledare, HR och arbetsmiljöansvariga.
Förkunskaper
Grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, exempelvis genom KFOs grundkurs i arbetsmiljöarbete.

Innehåll

Arbetsmiljöarbetet innefattar många olika delar, inte bara fysiska risker. Det kan även handla om samverkan, trivsel, arbetsbelastning, trygghet, ergonomi, organisation, arbetsanpassning med mera.

I den här kursen tittar vi närmare på metoden systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Med arbetsmiljölagstiftningen som grund går vi igenom olika arbetsmiljöfrågor och hur du i praktiken ska göra för att undersöka, göra riskbedömningar och därefter åtgärda eventuella riskmoment.

Genom dialog och praktiska övningar lyfter vi in olika frågor, till exempel om organisatorisk och social arbetsmiljö, i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du får gärna ta med dig konkreta frågor från din egen verksamhet.

Syfte

Fördjupa kunskaperna om arbetsmiljölagen och tydliggöra vad som är arbetsgivarens ansvar. Ge dig som arbetsgivare och chef praktisk handledning och konkreta verktyg som du har nytta av i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska genomföras i din egen verksamhet.

Tid

Kl.9.00-12.00.

Kursen genomförs digitalt

Kursen genomförs online i programmet Zoom som du får en inbjudan till dagen innan kursdag.

Betalning 

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Avbokning eller ändring av anmälan

Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Viktigt att du meddelar oss till vem du överlåter din plats, då anslutningslänk och övrig information kommer att skickas ut via mejl till den person som ska delta.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du din anmälningsavgift. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta  utbildning@fremia.se senast tre vardagar innan kursstart.

 

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Online 09 november 4 november Inga platser kvar
Online 09 december 6 december Inga platser kvar
Detaljer
Kostnad
875 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, ledare, HR och arbetsmiljöansvariga.
Förkunskaper
Grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, exempelvis genom KFOs grundkurs i arbetsmiljöarbete.

Administration av mina utbildningar och event

Ange den mejladress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, hämta utbildningsmaterial och avanmäla dig.


Uppdaterad
för 26 dagar sen