Arbetsmiljöarbete, grundkurs

En bra arbetsmiljö är förebyggande och minskar risken för sjukdom och olycksfall. Det gör dessutom din arbetsplats mer attraktiv både för nya arbetssökande och för de som köper dina varor eller tjänster. I dialog och övningar redogör vi för grundläggande lagar och regler som finns inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljön är en viktig del i arbetsgivaransvaret, men vad innebär det i praktiken för dig som arbetsgivare och chef? I Arbetsmiljöarbete grundkurs går vi igenom grunderna i de regelverk du har att förhålla dig till. Vi går igenom vad du som chef behöver veta om arbetsmiljöarbete och vad du ska göra. Beroende på vilken verksamhet du bedriver kan arbetsmiljöarbete bland annat handla om arbetsställningar, buller, arbetstider och arbetets organisation. Det kan också röra sig om kränkningar, hot, våld, trivsel, stress, arbetsbelastning och samverkan.

På ett lättsamt och kortfattat sätt tar vi oss igenom många frågeställningar om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Genom dialog och olika övningar redogör vi för vilka grundläggande lagar och regler som finns inom arbetsmiljöområdet, ansvar och delegering, systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kursledare

Kerstin Wrisemo och Nadia Larsson

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Skapa förståelse för området arbetsmiljö, vetskap om hur och varför arbetsmiljöarbete ska bedrivas, samt ge dig som arbetsgivare och chef de verktyg du behöver i ditt arbetsmiljöansvar.
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, HR och arbetsmiljöansvariga.
Förkunskaper
Inga. Kursen är av grundläggande karaktär.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.