Arbetsmiljöarbete, grundkurs

Kerstin Wrisemo och Nadia Larsson

"En bra arbetsmiljö gör din arbetsplats mer attraktiv."

En bra arbetsmiljö är förebyggande och minskar risken för sjukdom och olycksfall. Det gör dessutom din arbetsplats mer attraktiv både för nya arbetssökande och för de som köper dina varor eller tjänster. I dialog och övningar redogör vi för grundläggande lagar och regler som finns inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljön är en viktig del i arbetsgivaransvaret, men vad innebär det i praktiken för dig som arbetsgivare och chef? I Arbetsmiljöarbete grundkurs går vi igenom grunderna i de regelverk du har att förhålla dig till. Vi går igenom vad du som chef behöver veta om arbetsmiljöarbete och vad du ska göra. Beroende på vilken verksamhet du bedriver kan arbetsmiljöarbete bland annat handla om arbetsställningar, buller, arbetstider och arbetets organisation. Det kan också röra sig om kränkningar, hot, våld, trivsel, stress, arbetsbelastning och samverkan.

På ett lättsamt och kortfattat sätt tar vi oss igenom många frågeställningar om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Genom dialog och olika övningar redogör vi för vilka grundläggande lagar och regler som finns inom arbetsmiljöområdet, ansvar och delegering, systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kursledare

Kerstin Wrisemo och Nadia Larsson

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Skapa förståelse för området arbetsmiljö, vetskap om hur och varför arbetsmiljöarbete ska bedrivas, samt ge dig som arbetsgivare och chef de verktyg du behöver i ditt arbetsmiljöansvar.
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, HR och arbetsmiljöansvariga.
Förkunskaper
Inga. Kursen är av grundläggande karaktär.
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation. Vid överlåtelse av din plats måste du meddela oss namn och mejladress till ersättaren, eftersom anslutningslänk och all övrig information till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl. Om du inte överlåtit din plats till annan person i ditt företag/ din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du hela kursavgiften. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag.