Arbetsmiljöarbete - fortsättningskurs

Kerstin Wrisemo och Nadia Larsson

"En bra arbetsmiljö gör din arbetsplats mer attraktiv."

Förebygg risker för olycksfall och sjukdom med systematiskt arbetsmiljöarbete. I den här kursen tar vi nästa steg och fördjupar oss i de praktiska detaljerna och arbetsmiljölagen. Du som arbetsgivare får handledning och konkreta verktyg som du kan använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Förebygg risker för olycksfall och sjukdom genom att regelbundet se över den egna arbetsmiljön. Du som arbetsgivare, tillsammans med dina anställda, är bäst lämpad att göra detta i din verksamhet. Det är ni som vistas i miljön varje dag och som kan skapa goda förutsättningarna för en bra arbetsmiljö och ett trevligt socialt arbetsklimat.

I Arbetsmiljöarbete fortsättningskurs tar vi nästa steg och fördjupar oss i de praktiska detaljerna, hur du ska gå till väga i vardagen och i din verksamhet. Arbetsmiljöarbetet innefattar många olika delar, inte bara fysiska risker. Det kan även handla om samverkan, trivsel, arbetsbelastning, trygghet, ergonomi, organisation, arbetsanpassning med mera.

I den här kursen tittar vi närmare på metoden systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Med arbetsmiljölagstiftningen som grund går vi igenom olika arbetsmiljöfrågor och hur du i praktiken ska göra för att undersöka, göra riskbedömningar och därefter åtgärda eventuella riskmoment.

Genom dialog och praktiska övningar lyfter vi in olika frågor, till exempel om organisatorisk och social arbetsmiljö, i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du får gärna ta med dig konkreta frågor från din egen verksamhet.

Utbildningen hålls på Sensus Möte i centrala Stockholm. Lunch ingår i priset.

Kursledare

Kerstin Wrisemo och Nadia Larsson

Du får en kallelse två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Fysisk
Syfte
Fördjupa kunskaperna om arbetsmiljölagen och tydliggöra vad som är arbetsgivarens ansvar. Ge dig som arbetsgivare och chef praktisk handledning och konkreta verktyg som du har nytta av i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska genomföras i din egen verksamhet.
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, ledare, HR och arbetsmiljöansvariga.
Förkunskaper
Grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, exempelvis genom Fremias grundkurs i arbetsmiljöarbete.
Avbokningspolicy
Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats. Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till annan person i ditt företag/din organisation.

Vid överlåtelse av din plats måste du meddela oss namn och mejladress till ersättaren, eftersom all information till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl.

Om du inte överlåtit din plats till annan person i ditt företag/ din organisation och inte heller avbokat dig, debiteras du hela kursavgiften. För att undvika denna kostnad, avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast 22 arbetsdagar innan kursdag.
Utöver avbokningsreglerna ovan gäller följande:
Vid återbud mer än 21 arbetsdagar innan kursdag tas ingen kursavgift ut.
Vid återbud 14-21 arbetsdagar före kursdag debiteras halva kursavgiften.
Vid återbud mindre än 14 arbetsdagar före kursdag eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften.