Avancerad kurs i arbetsmiljöarbete

Förebygg risker för olycksfall och sjukdom med systematiskt arbetsmiljöarbete. I den här kursen tar vi nästa steg och fördjupar oss i de praktiska detaljerna och arbetsmiljölagen. Du som arbetsgivare får handledning och konkreta verktyg som du kan använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Förebygg risker för olycksfall och sjukdom genom att regelbundet se över den egna arbetsmiljön. Du som arbetsgivare, tillsammans med dina anställda, är bäst lämpad att göra detta i din verksamhet. Det är ni som vistas i miljön varje dag och som kan skapa goda förutsättningarna för en bra arbetsmiljö och ett trevligt socialt arbetsklimat.

I Arbetsmiljöarbete fortsättningskurs tar vi nästa steg och fördjupar oss i de praktiska detaljerna, hur du ska gå till väga i vardagen och i din verksamhet. Arbetsmiljöarbetet innefattar många olika delar, inte bara fysiska risker. Det kan även handla om samverkan, trivsel, arbetsbelastning, trygghet, ergonomi, organisation, arbetsanpassning med mera.

I den här kursen tittar vi närmare på metoden systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Med arbetsmiljölagstiftningen som grund går vi igenom olika arbetsmiljöfrågor och hur du i praktiken ska göra för att undersöka, göra riskbedömningar och därefter åtgärda eventuella riskmoment.

Genom dialog och praktiska övningar lyfter vi in olika frågor, till exempel om organisatorisk och social arbetsmiljö, i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du får gärna ta med dig konkreta frågor från din egen verksamhet.

Kursledare: Kerstin Wrisemo och Nadia Larsson

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Fördjupa kunskaperna om arbetsmiljölagen och tydliggöra vad som är arbetsgivarens ansvar. Ge dig som arbetsgivare och chef praktisk handledning och konkreta verktyg som du har nytta av i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska genomföras i din egen verksamhet.
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, ledare, HR och arbetsmiljöansvariga. Vi uppmanar att även skydds/arbetsmiljöombud deltar tillsammans med respektive chef.
Förkunskaper
Grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, exempelvis genom Fremias grundkurs i arbetsmiljöarbete.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.