Arbetsmiljö för små arbetsgivare

En bra arbetsmiljö är förebyggande och minskar risken för sjukdom och olycksfall. En god arbetsmiljö ökar även trivseln på arbetsplatsen och du blir en mer attraktiv arbetsgivare I den här utbildningen lär du dig grunderna i arbetsmiljöarbetet och hur även du som driver en mindre organisation med enkla knep kan satsa på att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö. I dialog och övningar redogör vi för grundläggande lagar och regler som finns inom arbetsmiljöområdet med särskilt beaktande på hur mindre organisationer och dess förutsättningar.

Arbetsmiljön är en viktig del i arbetsgivaransvaret, men vad innebär det i praktiken för dig som är arbetsgivare och chef i en mindre organisation? I den här utbildningen går vi igenom grunderna i de regelverk du har att förhålla dig till, vad du som behöver veta om arbetsmiljöarbete och vad du ska göra i det löpande arbetsmiljöarbetet.

På ett lättsamt och kortfattat sätt tar vi oss igenom många frågeställningar om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och hur små organisationer med få anställda kan bedriva sitt arbetsmiljöarbete. Du får lära dig om de grundläggande lagar och regler som finns inom arbetsmiljöområdet. Tillsammans går vi igenom ansvar och delegering, systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kursledare: Kerstin Wrisemo, och Nadia Larsson.

Praktisk information:

Du får en kallelse med anslutningslänk två dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Digital
Syfte
Att skapa förståelse för området arbetsmiljö, vetskap om hur och varför arbetsmiljöarbete ska bedrivas, samt utifrån de särskilda förutsättningar som råder inom mindre verksamheter ge dig som arbetsgivare och chef de verktyg du behöver i ditt arbetsmiljöansvar.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, HR och arbetsmiljöansvariga inom mindre organisationer och verksamheter med få anställda. Vi uppmanar att även skydds/arbetsmiljöombud deltar tillsammans med respektive chef.
Förkunskaper
Inga förkunskaper. Kursen är av grundläggande karaktär.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast tre arbetsdagar innan kursdag. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla uppgifterna till oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom anslutningslänken och all övrig information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även nå deltagarna via telefon. Även kursintyget behöver uppdateras med rätt uppgifter. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.