Seminarium: Nystauppföljning och Ukrainadiskussioner

10 maj 2022, klockan 15.00–18.00

Det har snart gått ett år sedan Nystarapporten lanserades och det är dags för en uppföljning. Under seminariet diskuterar vi bland annat att hur det har gått med förslagen hittills och gör prioriteringar för den kommande mandatperioden i riksdagen. Men vi står också mitt uppe i ett krig som innebär en ny kris och det finns anledning att dela erfarenheter även kring Ukrainaarbetet.

Nystaarbetet var en konsekvens av den kris som coronapandemin innebar. Tillsammans blickade stora delar av civilsamhället framåt för att hitta nya vägar och ta fram konkreta förslag på hur en nystart efter pandemin skulle kunna se ut. Det har gått framåt med en rad av de förslag som lades fram och vi vill presentera en samanställning av dessa. Utifrån detta och omvärldsläget vill vi också diskutera fortsatta prioriteringar.

Coronakommissionens rapport släpptes just när Ryssland invaderade Ukraina; från en kris till en annan, även om karaktären på de båda skiljer sig markant. Många av de organisationer som var aktiva i Nystaarbetet är nu aktiva i det arbete som kriget i Ukraina för med sig. Det finns anledning att dela lägesbilder och diskutera eventuella ytterligare gemensamma insatser.

På seminariet diskuterar vi bland annat:

  • Hur långt har arbetet med Nystaförslagen kommit?
  • Vilka är de viktigaste prioriteringarna inför den kommande mandatperioden i riksdagen?
  • Hur går arbetet med Ukrainaresponsen?
  • Finns det ytterligare behov av gemensamt arbete?

Här hittar du Nystarapporten.

Kort om seminariet

Medverkande: Många av de personer och organisationer som var en del av Nystaarbetet.
Målgrupp: Seniora ledare inom civilsamhället.

Seminariet hålls på plats i Stockholm, även deltagande på länk är möjligt. Länk kommer längre fram, innan seminariet.

Praktisk information

Tid: 10 maj, klockan 15.00–18.00
Plats: Sensus, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm
Kostnad: kostnadsfritt
Sista anmälan: 30 april (begränsat antal platser)
Avbokningspolicy: Om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss detta så att vi kan erbjuda någon annan din plats.

Vid frågor, kontakta Patrik Schröder: patrik.schroder@fremia.se, 08-702 54 06

Anmälan

Uppdaterad
för 5 månader sen