UGL, utveckling av grupp och ledare

Vad styr vårt agerande i en grupp? Hur påverkas jag som individ och gruppen som helhet i olika utvecklingsfaser och hur påverkar det gruppens arbetsresultat?

Att förstå samspelet i en grupp är även en resa i att förstå sig själv. Kunskaper som påverkar ditt ledarskap, dina relationer och din förmåga att skapa goda resultat.

Utveckling av Grupp och Ledare är Sveriges mest genomförda ledarutbildning och är uppdaterad med det senaste från forskning kring grupprocesser, gruppdynamik och ledarskap med nya moment kring känslor, självkännedom och reflektion. Det är en unik resa i mänskliga relationer som ger dig insikter om dynamiska processer och inte minst om dig själv, insikter du har nytta av både ur ett ledarperspektiv och som människa.

Målgrupp är alla som i sitt arbete leder andra människor eller arbetar i grupper. Till exempel chefer, projektledare, personalansvariga och konsulter på alla nivåer inom företag eller organisationer. Utbildningen är även lämplig för medarbetare.

Relaterad information

Uppdaterad
för 2 månader sen