Styrelseutbildning för förskolor och skolor

Huvudman som bedriver verksamhet måste löpande se till att ägare och ledning uppfyller de krav som ställs på erfarenhet, insikt eller lämplighet. Styrelseutbildningen ger dig viktiga kunskaper om de föreskrifter som gäller för förskole- och skolverksamheter, på en nivå som motsvarar kraven i ägar- och ledningsprövningen.

Uppdaterad
för 2 månader sen