Arbetsrätt, grundkurs

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Området regleras främst genom lagstiftning, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal. Att ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt underlättar arbetsgivarlivet. Kunskapen minskar också risken att göra fel som kan leda till onödiga tvister och kostnader.

Denna grundkurs i arbetsrätt vänder sig till arbetsgivare som är bundna av kollektivavtalet Tjänsteföretag alternativt kollektivavtalet Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning m.m. och är en introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalen. Kursen riktar sig till dig som sitter i styrelsen eller är anställd med arbetsgivaransvar, men som inte har någon eller bara lite erfarenhet av det arbetsrättsliga området.

Uppdaterad
för 2 månader sen