Digitala nätverksträffar

Fremia personlig assistans bjuder in till kostnadsfria digitala nätverksträffar inom fyra olika områden, exklusivt för medlemmar.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar och event

Detaljer
Kostnad
0 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Tjänstemän och arbetsledare inom personlig assistans
Förkunskaper
Inga

Innehåll

Träffarnas innehåll utgår från deltagarnas egna frågeställningar i vardagen med det perspektiv som är i fokus för det valda området. Nätverksmötena ersätter inte KFO:s ordinarie rådgivning utan syftar till erfarenhetsutbyte, och nya kontakter, medlemmar emellan.

Förslag till ämnen att ta upp under träffarna

  • Avslut av anställning
  • Konflikthantering
  • Andning och sondmatning, grundläggande behov (eventuellt annat om bedömning/ansökan)
  • Sjuklönefakturering, sjukfrånvaro, rehabplaner
  • Förhöjt timbelopp, praktisk hantering av personal- och assistansomkostnader
  • Egenvård/delegering
  • GDPR och social dokumentation
  • Kvalitetsledningssystem och uppföljning

Träffarna har följande tema

10 november HR 

12 november Ekonomi 

17 november Juridik

18 november Kund-/medlemsansvariga

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer per tillfälle och endast en representant per medlemsorganisation. 

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar och event

Ange den mejladress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, hämta utbildningsmaterial och avanmäla dig.

Ange den mejladress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, hämta utbildningsmaterial och avanmäla dig.


Uppdaterad
den 29 december, 2020