Chefsutbildningar för engagerade arbetsgivare

Lärarledda utbildningar och konferenser är med vissa undantag tillsvidare inställda 30 dagar i taget där vi avvaktar utvecklingen av coronakrisen. Våra webbutbildningar fungerar som vanligt.

Vi följer myndigheternas rekommendationer, håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena.

Höstens planerade utbildningstillfällen finns tillgängliga för anmälan. Vi ser också över möjligheter att möta utbildningsbehov med digitalteknikens hjälp.

Branschseminarier

Arbetsmiljö

Arbetsrätt

Ledarskap

Pension och försäkring

Uppdaterad
för 5 månader sen