Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer om vilka kakor och varför här.

Debatt och opinion

Vi vill påverka den politiska agendan i en riktning som gynnar tillväxt, utveckling och konkurrenskraft för dig som medlem.

Som stark och oberoende part bedriver Fremia intressepolitiskt arbete för civilsamhällets förutsättningar samt kooperativt och idéburet företagande. Vi vill genom att påverka regering, myndigheter och andra beslutsfattare, stärka konkurrenskraft, tillväxt och utveckling för våra tusentals medlemsorganisationer.

Våra branschexperter

Fremias branschexperter arbetar för att förbättra förutsättningarna för dig som arbetsgivare. Vi är aktiva i den externa debatten och i direkt påverkansarbete gentemot beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Genom att bygga nätverk och forum för dialog driver vi frågor som toppar agendan hos medlemmar i respektive bransch. 

Kontakta oss

Karin Liljeblad, branschexpert idéburen välfärdKarin Liljeblad, idéburen välfärd
Ansvarar för branscharbete för medlemmar som bedriver vård och social omsorg i idéburen och annan fristående regi. 
➜ Läs mer om branscharbetet för idéburen välfärd.


Patrik Schröder, samordnare civilsamhällePatrik Schröder, civilsamhälle
Samordnare och sakkunnig. Driver övergripande förusättningsfrågor för civilsamhällets organisationer. 
➜ Mer om vårt arbete för ett stärkt civilsamhälle.


Henrik Petrén, branschexpert personlig assistansHenrik Petrén, personlig assistans
Ansvarar för branschorganisationen Fremia Personlig Assistans. Driver övergripande förutsättningsfrågor för assistansbranschen.
➜ Påverkan inom bransch personlig assistans.