Inventera block för standardsidor

Jonna och Anna-Carin testar

Puffblock test

Testar ett puffblock, detta block har en grön knapp med vit text. Rubrikstorlek kan ändras, men texten i övrigt kan ej formateras. Puffblocket kan taggas med en kategori.

Här är en knapp

Vi testar meddelandeblock. Du kan välja vilken symbol som ska synas till vänster. Inget rubrikfält finns, men du kan formatera brödtexten.

Meddelandeblock med "success"-markering.

Meddelandeblock med "warning"-markering.

Meddelaneblock "danger"-markering.

Vi provar ett rubrikblock med H2 - fler rubrikstorlekar valbara

Här testar vi blocker "Brödtext". Texten kan formateras, bilder kan infogas, HTLM-editorn syns. osv. WYSIWYG.

Vi testar blocket checklista för en process. Checklistitems läggs i detta block.

  1. Här är en checklistitem

    Rubriken kan inte fetas, har en egen yta. Finns även en WISIWYG. Siffran går ej att formatera, men om du byter ordning på dina checklistitems upopdateras rätt siffra. Du kan även länka från en checklistitem, men då blir hela rubriken en länk med pil. 

  2. Det är är det andra checklistitem vi skapar

    i vilken ordning kommer siffan?

Här är sidans ingress som skrivs direkt i contenteditorn.

Här är brödtext som skrivs direkt i contenteditorn. 

 

 

Vi testar ett typografiskt block

Vi testar ett typografiskt block. Bild kan läggas som bakgrund. Rosa färg är också ett alternativ. Med en länkad sida syns en pil i blocket.

Detta är ett citatblock. Bild kan läggas till, men texten kan inte formateras. Bildmått oklart. Bör inte läggas i sidfot, utan i någon av innehållsytorna för block. Bilden syns inte i mobil.

Jonna Lahdensuo, tester webb