För dig som driver ett arbetsintegrerat socialt företag

Därför är Fremia arbetsgivarorganisationen för dig

Din verksamhet är viktig, både för individen och i ett samhällsperspektiv. Som arbetsgivare har du speciella förutsättningar, och behöver kollektivavtal som tar hänsyn till det - och en arbetsgivarorganisation som kan dina frågor och verksamhet. Avtal och stöd som ger dig bra förutsättningar att vara en skicklig och attraktiv arbetsgivare. Det får du hos oss.

Vi har lång erfarenhet av arbetsintegrerade sociala företag, eller arbetskooperativ som det tidigare kallades, och de speciella förutsättningar som gäller för att få personer som står långt från arbetsmarknaden i arbete. Vi kan dina frågor, och kan ge råd och stöd i vardagens arbetsgivarfrågor, såväl som juridiskt stöd vid mer komplicerade situationer.

När vi förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar i det här området, och tecknar tjänstepensions- och försäkringsavtal, är det för just dessa förutsättningar. Det kan handla om att personer ska kunna arbeta utifrån sina egna behov och sin förmåga, eller möjlighet till en visstidsanställning som varar så länge som det finns ett uppdrag och ekonomiskt stöd från samhället.

Vi påverkar även politik och samhälle, och driver frågor som ska ge bättre förutsättningar för din och alla våra medlemmars verksamheter.

Det här får du som medlem – korta versionen

  • Kollektivavtal anpassade för arbetsintegrerade sociala företag.
  • Samlad rådgivning i alla frågor som rör arbetsintegrerade sociala företag.
  • Senior juridisk expertis vid centrala förhandlingar och tvister.
  • Arbetsgivarjour när du har bråttom och måste ha svar nu.
  • Komplett paket med tjänstepension och försäkringar till låga premier.
  • Intressepolitisk påverkan och branschinflytande.
  • Ett anpassat utbud av utbildningar, kurser och seminarier som gör dig starkare som arbetsgivare.
  • En tillvaro fri från strejker tack vare vårt unika huvudavtal.
  • Alla blanketter, checklistor och mallar du kan behöva.
  • En av marknadens lägsta medlems- och serviceavgifter.

Den lite längre versionen 

För dig som arbetsgivare är medlemskap i en arbetsgivarorganisation en trygghet. Vi förhandlar och sluter kollektivavtal, speciellt anpassade för ditt område, och vi ger stöd och hjälp i olika frågor som rör arbetsgivarlivet och opinionsbildar för att förbättra dina förutsättningar. Man kan säga att vi är arbetsgivarnas motsvarighet till facket.

Varför Fremia?

Vårt jobb är att teckna verksamhetsanpassade kollektivavtal och att vara ett stöd för dig som arbetsgivare. Gemensamt för våra medlemmar är att de driver långsiktigt hållbara och värdeskapande verksamheter som gror och utvecklas i Sverige.

Vi är dessutom en fristående arbetsgivarorganisation med cirka 5 400 medlemsföretag med 145 000 anställda. Våra rådgivare förhandlar och sluter kollektivavtal inom ett trettiotal områden, och våra medlemmar är allt från små till riktigt stora organisationer.

Lite om kollektivavtal

Genom kollektivavtal har arbetsgivare och fackförbund möjlighet att komma överens om de villkor som passar verksamheten bäst. Det ger parterna rätt att anpassa annars bindande arbetsrättsliga lagregler. Som medlem i Fremia omfattas din verksamhet av ett kollektivavtal som vi har tecknat med Kommunal, särskilt framtaget och anpassat för din typ av verksamhet.

Kollektivavtalet är även kärnan i den arbetsgivarservice vi ger dig som medlem. Det ger dessutom dig som arbetsgivare bra förutsättningar att konkurrera med övriga i branschen och att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Till exempel omfattas dina anställda av trygga pensions- och försäkringsvillkor. Kollektivavtalet är ett riktigt bra argument när du rekryterar nya medarbetare.

Mer om kollektivavtal >

Pension och försäkring, en del av kollektivavtalet

Tjänstepension och andra kollektivavtalade försäkringar gör dig till en attraktiv arbetsgivare. Du ger ju dina medarbetare en tryggare tillvaro: deras viktigaste anställningsförmån förutom lönen är tjänstepension och kollektivavtalade försäkringar.

Dessutom får du samtidigt ner försäkringskostnaderna till en nivå långt under motsvarande skydd på den öppna marknaden och ger ett heltäckande skydd som är mycket svårt för dig som arbetsgivare att själv handla upp till en rimlig kostnad.

Mer om pensioner och försäkringar >

Rådgivning, jour, webbstöd och experter

Som medlem i Fremia har du tillgång till våra rådgivare, både för personlig rådgivning och för akuta, enklare frågor som behöver ett snabbt svar. Hamnar du i mer komplicerade situationer i arbetsgivarlivet har vi juridisk expertis. Vi har även experter på pension och försäkringar och på det viktiga området arbetsmiljö.

Via egen inloggning till vår webb får du tillgång till alla blanketter och annan dokumentation du behöver, information och olika verktyg för att underlätta ditt arbetsgivarliv. Du får även vårt nyhetsbrev som ger dig oumbärlig information och vässar dig i din roll som arbetsgivare.

Vad kostar det?

Och så den lilla, men inte oviktiga frågan om vad ett medlemskap kostar. Det kan vi svara på redan nu. Här kan du själv räkna ut vad just din verksamhet skulle betala för ett medlemskap i vår arbetsgivarförening. Jämför gärna med andra.

Andra som är som du - och medlemmar 

Vill du läsa om andra som valt Fremia? Här finns det:

Vägen in från utanförskap - samhället drar vinstlotten när Vägen ut! växer

Vill du veta mer om medlemskap?

Skicka en rad till info@fremia.se så ringer någon av oss upp dig. Läs mer om vad som ingår i medlemskapet hos oss och hur vi stöttar dig som är arbetsgivare i medie- och kommunikationsbranschen.

Vill du bli medlem?

 

Uppdaterad
för 7 månader sen