Tillfällig hjälp av Fremia vid omställning

Service vid omställning

Efter att Fremia och PTK avbrutit förhandlingarna om en ny trygghetslösning står det klart att Fremias medlemsorganisationer inte kommer att ha ett gällande omställningsavtal för sina tjänstemän. De medlemmar som saknar omställningsavtal och behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist kan istället få hjälp med extra service för omställning via Fremia. Vi hjälper till med det fram till att en ny överenskommelse finns på plats.

Även om det inte finns ett nytt omställningsavtal klart ännu med PTK så kommer medlemmar med anställda tjänstemän att kunna få hjälp i att stötta sina medarbetare på vägen mot ett nytt jobb. Vi bistår då med att förmedla olika sorters insatser för att göra omställningsprocessen så smidig som möjligt.

Som arbetsgivare betalar du för de tjänster som vi förmedlar, däremot betalar den som inte längre omfattas av ett omställningsavtal inte heller någon avgift till en omställningsorganisation som TRR eller Trygghetsrådet TRS.  

Exempel på olika insatser som Fremia kan hjälpa med:

  • Att förmedla kontakter till olika former av hjälp för att lättare komma in i ny anställning, starta eget eller längre studier, som coachning eller utbildningar.
  • Beräkna ekonomiskt stöd utöver det statliga omställningsstödet.
  • Beräkna ekonomisk komplettering av statlig arbetslöshetsersättning och fackförbundens inkomstbortfallsförsäkringar.

Viktigt att komma ihåg är att du som arbetsgivare bör kontakta oss så tidigt som möjligt om en arbetsbristsituation uppstår. Ju tidigare en medarbetare kan komma in i sin omställning, desto bättre blir resultatet.

Mejla oss på omstallning@fremia.se för rådgivning.

Uppdaterad
för en dag sen