Information om stämman 2024

Fremias årsstämma 2024 hålls digitalt 11 juni, klockan 14.00. För att kunna rösta på stämman är det viktigt att du registrerar dig i röstningsverktyget i tid på stämmodagen. Väl mött!

Fremias medlemmar är omistliga för samhället och gör skillnad på riktigt. Tillsammans står vi starkare när det blåser hårt och låter vår gemensamma röst höras genom vinden. Vi hoppas att du kan bidra med din organisations röst vid Fremias stämma. På så sätt kan du vara delaktig i det fortsatta arbetet för så bra förutsättningar som möjligt för alla i sektorn att bedriva sin verksamhet. Så att du och alla andra medlemmar kan fortsätta med ert viktiga arbete.

När, var, hur

Fremias stämma 2024 hålls 11 juni, klockan 14.00–16.15

Stämman hålls digitalt i Zoom. Anslutningslänken skickas till den mejladress du anger i din anmälan senast dagen innan stämman. Röstningen sker i Trippus digitala röstningsverktyg.

Alla medlemmar i Fremia får delta med ett röstberättigat ombud. Utöver det går det bra att delta i stämman som gäst utan rösträtt. Frånvarande medlemsorganisation kan representeras av en annan medlemsorganisation genom fullmakt. 

Anmälan

Anmälan till Fremias stämma sker via Trippus kontaktformulär. Följ länkarna nedan. Sista anmälningsdag för att delta på stämman var 8 juni.

Att rösta på stämman

All röstning under Fremias stämma sker digitalt via mobiltelefon i Trippus röstningsverktyg. En länk till röstningsverktyget skickas ut till det mobiltelfonnummer som anges i anmälan, på förmiddagen 11 juni. 

På stämmodagen är det viktigt att alla röstberättigade stämmoombud går in och registrerar sig i röstningsverktyget, senast kl 14.00. Efter det fastställer vi röstlängden och det är inte längre möjligt att delta som ombud.

Mer information om röstningsförfarandet under Fremias stämma 2024.

Fullmakt

Om du som medlem inte kan närvara på stämman finns möjlighet att låta en annan medlem rösta åt dig genom fullmakt. Underskriven fullmakt skannas och returneras till stamma@fremia.se eller per post till: Fremia, ”Stämman” Box 17011, 104 62 Stockholm. Fullmakt ska vara Fremia tillhanda senast 4 juni

Ladda ner fullmakt här

Handlingar

Alla handlingar inför Fremias stämma 2024 finns här. 

Frågor

Vid frågor om stämman mejla till stamma@fremia.se