Välkommen till stämma i Fremia 2022

Fremias årsstämma 2022 hålls 15 juni på distans via Zoom. Deadline för anmälan är 12 juni.

Om stämman

Under stämman 2022 tittar vi tillbaka på Fremias första, händelserika år. Men vi blickar också framåt och ritar upp kartan för hur vi uppnår vår vision – att vara Sveriges starkaste oberoende arbetsgivarförening för medlemmar med ett stort engagemang. Hur ska vi arbeta för att nå dit? Vi hoppas att du har möjlighet att medverka och göra din röst hörd!

Program 15 juni

12.30–13.00 Registrering för röstning – alla som ska rösta registrerar sig i webbverktyget Trippus för att kunna delta i stämman.

13.00–15.00 Stämma – inleds av Fremias ordförande Leif Linde.

Praktisk information

Fremias årsstämma hålls digitalt 15 juni 2022 och sänds via streamingtjänsten Zoom. Länk till Zoommötet mejlas ut dagen innan stämman. Röstning för anmälda medlemmar sker via mobiltelefon i Trippus webbverktyg. Stämmodagen börjar onsdag 15 juni kl.12.30 med registrering i Trippus för alla röstberättigade. Länk för registrering i Trippus skickas via SMS på morgonen 15 juni.

Handlingar

Alla handlingar inför stämman mejlas ut till medlemmar och publiceras på fremia.se senast 1 juni.

Logga in som medlem så dyker handlingarna upp här nedan:

Anmälan senast 12 juni

Sista anmälningsdag för att delta på stämman är 12 juni. Du anmäler dig via en av länkarna nedan.

Anmälningsformulär för deltagare med rösträtt

Anmälningsformulär för deltagare utan rösträtt

Fullmakt

Om du som medlem inte kan närvara på stämman finns möjlighet att låta annan medlem rösta genom fullmakt. Underskriven fullmakt skannas och returneras till stamma@fremia.se eller per post till: Fremia, ”Stämman” Box 16355, 103 26 Stockholm senast 8 juni.

Ladda ner fullmakt här.

Kontakt

Har du frågor angående stämman, hör av dig till stamma@fremia.se

eller via telefon till: 

Maria Andersson

Titel
Avtalshandläggare, ledningskoordinator
Telefonnummer
08-702 54 04
E-postadress

Anna Senna

Titel
Föreningskoordinator utbildning och bransch personlig assistans
Telefonnummer
08-702 54 44
E-postadress
Uppdaterad
för 3 månader sen