Välkommen till årets stämma

Det här är din kallelse till ordinarie föreningsstämma i Arbetsgivarföreningen KFO.

Innehåll
Om stämman
Tid och plats
Program
Sista anmälningsdag
Anmäl dig här

Om stämman

Vid ordinarie stämma behandlas följande ärenden

 1. Fastställande av röstlängd.
 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän.
 3. Styrelsens berättelse.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fastställande av resultat och balansräkning.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirektören.
 7. Fråga om arvode åt styrelse, verksamhetskommittéer, revisorer och valberedning.
 8. Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 9. Val av revisorer och suppleanter för dessa.
 10. Val av två ledamöter och två suppleanter i valberedning enligt §9.
 11. Fastställande av medlems- och serviceavgifter.
 12. Förslag från styrelsen.
 13. Motioner inlämnade till styrelsen senast den 1 februari.
 14. Ärenden som enligt dessa stadgar i övrigt ska handläggas av stämman eller ärenden som styrelsen hänskjuter till stämman.

Observera att styrelsen kommer att föreslå en stadgeändring gällande uppsägning av medlemskap och antalet ledamöter i styrelsen.

Tid och plats

Vi ses den 28 maj 2019 på Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm, våning 9. Hjärtligt välkommen!

Program

11:30 Lättare lunch serveras.
12:30 Stämman börjar.
15:00

Stämman slutar, kaffe serveras.

11:30 Lättare lunch serveras.
  .
  .
  .

 

Sista anmälningsdag

 • Senast den 23 maj vill vi ha din anmälan om du är medlem som röstar själv.
 • Senast 17 maj vill vi ha din anmälan om du som medlem utövar rösträtt som ombud, med fullmakt för en annan medlem. Fullmakt ska bifogas anmälan.
 • Handlingar till stämman skickas ut en vecka före.

Fullmakt

Här hämtar du en fullmakt.

Anmäl dig här

Kostpreferenser
Uppdaterad
den 30 april, 2020