Visuell och verbal identitet

Stil, estetik och sättet vi vill uppfattas på

Identitet betyder självbild och handlar om hur människor uppfattar sig själva. Inom marknadsföringens område kan vi på motsvarande sätt utveckla en varumärkesidentitet. En personlighet som mottagaren lär känna och kan känna igen. Precis på samma sätt som vi kan skilja en domherre från en talgoxe fast båda tillhör kategorin småfåglar.

Identitet är den av varumärkets komponenter som tydligast syns, hörs, märks och känns. Den säger något om vem vi är och hur vi ser på oss själva.

Identitetens uppgift är att skapa samhörighet med de människor vi vill ha som medlemmar, partners och även medarbetare. När vår självbild stämmer med deras självbild ökar våra möjligheter att kommunicera på samma våglängd. Vi har helt enkelt något gemensamt. Det är en bra start på en relation.

När det kommer till identitet blir omdömen som snyggt eller fult därför underordnade. Visuell identitet ska i första hand spegla varumärkets värderingar och karaktär så tydligt att den helst inte förväxlas med någon annans.


Färgskala

 

Purple #8614DC

 

Coral #FA4E5A

 

Sand #EADCD2

 

Mint #00BFB3

 

White #FFFFFF


Presentationer

Identitet, presentationer