Treårigt avtal träffat för Folksam

Efter utdragna förhandlingar har FTF – facket för försäkring och finans och Arbetsgivarföreningen KFO enats om ett nytt 3-årigt avtal för Folksam. 

– Det har visserligen tagit tid den här gången, men det viktigaste är ändå att parterna kunnat enas om ett avtal som är likt det som finns i övriga försäkringsbranschen. Det är bra både för våra medlemmar och Folksam, säger Bengt Ericson, förhandlingsledare på FTF.

– Efter långa och segdragna förhandlingar är vi glada att avtal nu har träffats. Avtalet ger Folksam förutsättningar att verka på konkurrenskraftiga villkor, säger KFOs verkställande direktör Arne Mårtensson.

Avtalet innehåller ett löneutrymme på lägst 2,5 procent. Lönedialogen mellan chef och medarbetare finns kvar men det finns nu en avslutande förhandling mellan FTF och arbetsgivaren. Några procentsatser finns ännu inte för 2012 och 2013, utan detta ska FTF och KFO förhandla om inför kommande årsskifte.

I den fråga som gäller omställningsstödet vid arbetsbrist har parterna enats om att tillämpa samma regler som avtalats mellan FTF och FAO. Därmed har KFO också beslutat att återkalla den stämning som har riktats mot FTF i Arbetsdomstolen.


För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta

Bengt Ericson
Förhandlingsledare FTF
Telefon 08-791 17 32

Jan-Eric Rönngren
Rådgivare KFO
Telefon 08-702 54 36

 

 

Visa på Mynewsdesk