Fyraårigt avtal för lärare och förskollärare!

Arbetsgivarföreningen KFO har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Avtalet omfattar lärare, förskollärare och fritidspedagoger och löper mellan den 1 september 2014 och den 31 augusti 2018.

- Vi är väldigt nöjda med att det blev ett fyraårigt avtal. Det ger arbetsgivarna i den här sektorn långsiktighet och möjlighet att planera verksamheten på ett bra sätt, säger Sonja Lagergren, avtalsansvarig för förskola och skola på KFO.

Den överenskomna löneförhöjningen för lärare, förskollärare och fritidspedagoger är lägst 2,8 procent för 2014. För 2015 gäller att parterna lokalt kommer överens om lönenivån, med hjälp av central konsultation. Om de inte lyckas komma överens, blir utfallet för 2015 lägst 2,5 procent. För 2016 och 2017 finns ingen centralt fastställd summa. 

Under våren kommer KFO och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd att ordna avtalskonferenser på olika platser i landet, för att utbilda lokala fackliga företrädare och arbetsgivare i lönebildning. 

- Det är bra att vi på allvar utvecklar den lokala lönebildningen genom en strukturerad form och gemensamma seminarier. När man får mer kunskap om dessa frågor, skapas ökad delaktighet för både arbetsgivare och arbetstagare, säger Sonja Lagergren. 

Fler nyheter i avtalet är att provanställning kan förlängas vid överenskommelse, till exempel vid sjukfrånvaro eller föräldraledighet, och att föräldralönen utökas med en månad till sammanlagt sex månader. 

Visa på Mynewsdesk