Avtal klart mellan KFO och Handels

Arbetsgivarföreningen KFO har träffat ett treårigt avtal med Handelsanställdas förbund för cirka 16 000 arbetstagare anställda inom butik, stormarknad och lager.

-  Vi är mycket nöjda med att det blev treårsavtal. Det betyder att våra medlemmar får stabila förutsättningar och kan planera verksamheten långsiktigt, säger Arne Mårtensson, förbundsdirektör på KFO.

Avtalen ligger i nivå med de avtal som i förra veckan träffades mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Det innebär löneökningar på 1 700 kronor under en treårsperiod på butik och stormarknader, respektive 1 720 kronor på lager. Av det totala löneutrymmet kan 40 procent fördelas individuellt. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart.

Parterna har också enats om ett avtal om yrkespraktik. Medlemmar i KFO som omfattas av butiks- eller stormarknadsavtalet har möjlighet att ta emot en praktikant under ett år på heltid till 75 procent av lönen.  Butiken utser en handledare som fungerar som stöd i det dagliga arbetet. Yrkespraktikanten kombinerar 75 procent praktiskt arbete med 25 procent självstudier. Både handledare och praktikant har tillgång till en interaktiv webbportal med ett antal utbildningsområden och arbetsuppgifter.

-  Satsningen på yrkespraktiken är unik och visar vår vilja att ta ansvar för minska ungdomsarbetslösheten. Man kan säga att jobbpakten lever inom handelsområdet, säger Arne Mårtensson.

Visa på Mynewsdesk