Avtal klart för 16 000 anställda i kooperativa butiker och lager

Avtal klart för kooperativa butiker och lager

Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund har nu enats om ett nytt kollektivavtal som berör ungefär 220 kooperativa butiker, stormarknader och lager med cirka 16 000 anställda.

– Nivåerna på löneökningarna är helt acceptabla, och förhandlingarna har präglats av ett gott klimat, säger Arne Mårtensson, VD på Arbetsgivarföreningen KFO.

Avtalen är på två år och ger 971 kronor mer i månaden för butik- och stormarknadsanställda och 875 kronor mer i månaden för lager och terminalpersonal samt chaufförer.

– Parterna på handelns område har ett välutvecklat samförstånd, och under avtalsperioden kommer representanter från arbetsgivar- och arbetstagarsidan träffas i arbetsgrupper för att bearbeta för branschen väsentliga frågor, säger Arne Mårtensson.

De partsgemensamma arbetsgrupperna för butiks- och stormarknadsavtalen ska:

 • Utreda frågan om en utjämning mot den branschvaneindelning som gäller enligt Svensk Handels detaljhandelsavtal.
 • Analysera nuläget och möjligheterna till att erbjuda heltidsanställning.
 • Utreda frågan om förekomsten och användandet av visstidsanställning, studerade och praktikanter.
 • Utreda frågan om förlängd yrkespraktik. Här är parterna överens om vikten av att samverkan bör ske med Svensk handels redan tillsatta arbetsgrupp i frågan. 
 • Avtalen i korthet:

  Kooperativa butik och stormarknad
  - Löneökning första året för heltidsanställd 470 kr per månad.
  - Löneökning andra året för heltidsanställd 501 kr per månad.
  - Minimilönerna höjs med 376 kr/mån första året och 401 kr/mån andra året.
  - Lägsta semesterlön höjs med 27 kr/dag första året och 29 kr/dag andra året för den som fyllt 18 år och för den med två års branschvana.
  - Maximalt ett arbetspass per dag.
  - Den anställde förfogar över rätten att bestämma förläggningen av tre fridagar under året.
  - Inget ensamarbete i kassa får förekomma för anställda under 18 år.

   Kooperativa lager och terminalpersonal samt chaufförer
  - Löneökning första året heltidsanställd 405 kr per månad.
  - Löneökning andra året för heltidsanställd 470 kr per månad.
  - Minimilönerna höjs med minst 324 kr/mån första året och minst 376 kr/mån andra året.
  - Lägsta semesterlön höjs med 22 kr/dag första året och 23 kr/dag andra året för den som fyllt 18 år och för arbetstagare som fyllt 20 år.

  När det gäller bemanningsfrågan har parterna en gemensam uppfattning att bemanningsföretag kan vara ett komplement till ett företags ordinarie verksamhet. Parterna är överens om förstärkt företrädesrätt vid återanställning.

  Avtalen gäller från och med 1 april 2010 till och med 31 mars 2012.

  För mer information, kontakta:

  Kicki Blom, presskontakt: 070-578 80 02

  Arne Mårtensson, VD: 070-578 80 05

   

  Visa på Mynewsdesk