Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen flyttar ihop för att skapa ett hus för idéburna sektorns organisationer

I juli 2009 flyttar två av Sveriges större fristående arbetsgivarorganisationer, Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivaralliansen, in i gemensamma lokaler på Klara Södra Kyrkogata 1 i Stockholm. I och med samlokaliseringen kommer vi att samordna vår administration. Samtidigt får ytterligare ett antal organisationer, verksamma i den idéburna sektorn, erbjudande om att flytta in i lokalerna och samordna sin administration under samma tak. På detta sätt skapas ett nätverk av självständiga organisationer som, förutom effektiv lokalanvändning och administration, kan stärka varandras verksamhet. Med ”idéburna organisationer” avses de verksamheter som finns inom den ideella sektorn, den kooperativa rörelsen och folkrörelser. För ytterligare information: Arne Mårtensson, Verkställande direktör KFO, Tel. 070-578 80 05, 08-702 54 12 Kenth Nauclér, Förbundsdirektör Arbetsgivaralliansen Tel. 070-543 10 99, 08-545 912 02
Visa på Mynewsdesk