Fler förbättringar i ny webbuppdatering

Sprint 4

Måndagen den 6 juli 2020 lanserar vi ett antal förbättringar på webbplatsen kfo.se. Det är den fjärde större uppdateringen i ordningen. Här ser du ett utdrag från listan av åtgärder för en bättre användarupplevelse.

Till att börja med vill vi slå fast att teamet som jobbar med den digitala utvecklingen på KFO har ett användar- och medlemsfokus i första hand. Självklart ska de tekniska förutsättningarna vara de allra bästa. Men slutligen är det alltid din upplevelse av den digitala tjänsten som står högst i kurs. Oavsett vilken teknik som jobbar i bakgrunden.

Eftersom vi ser att allt fler av våra besökare använder mobilen för att få hjälp och stöd i arbetsgivarfrågor så anpassar vi oss efter det.

Mobilen är sedan länge den första skärmen för många, när det gäller såväl att hitta information, som att spela musik, handla på nätet eller sköta bankärenden. Det var i oktober 2016 som den mobila internetanvändningen för första gången i världshistorien passerade datoranvändningen i volym globalt. Nu börjar det bli sant även för arbetsgivarfrågor.

Internetanvändning, 2016

Den stora växlingen i oktober 2016. (Källa: Broadband Search.)

Det som är nästa stora och övergripande förändring när det gäller internetanvändning är röststyrning. Siri kom tidigt till dig som har en Apple Iphone. (De flesta av KFO:s medlemmar har Iphones.) Sen kom AI och bättre utvecklade röstassistenter som Google Assistent och Amazon Alexa. Du kanske själv har en smart högtalare hemma? Webbsajter över hela världen står nu i startgroparna för en anpassning så att röstassistenterna kan läsa och förstå dem. Så att du och jag kan prata med internet.

Men en sak i taget. Först måndagens uppdatering.

Teamet och jag är alltid mycket intresserade av att höra dina synpunkter när det gäller upplevelsen av servicen i stort. Men också när det gäller de mer specifika digitala tjänster vi som förening tillhandahåller våra medlemmar. Så tveka inte att skicka en rad eller slå en pling.


Utdrag från listan över åtgärder

Uppdateringen har fått det inte helt oväntade och deskriptiva namnet Sprint 4. Se även tidigare webbuppdateringar.

 • Grundlig genomgång av visuell design för att göra intrycket renare och användningen enklare. Vi använder principerna bakom Googles koncept Material Design som vägledning när vi jobbar. (Som för övrigt även den prisbelönta tjänsten svenskkooperation.se, som vi också byggt, använder sig av.)
 • Grundlig genomgång för att leverera en bättre mobil tjänst. Vi ser att tiden besökare umgås med oss i mobilen är lite för kort idag. Vår (och många andras) hypotes är att en bättre responsivitet, dvs anpassning till enhetens förutsättningar, förbättrar upplevelsen och får fler att stanna längre.
 • Huvudmenyn ligger nu på ett ställe till vänster, istället för på tre ställen som tidigare, så att du alltid vet var den finns. Det betyder också att du kan lita på att huvudmenyn är likadan oavsett om du är på en mobil, en läsplatta eller på datorn. (Tidigare var menyerna olika vilket gav ett rörigt intryck.)
 • Huvudmenyn och innehållet på webbsidorna går att skrolla separat, så du alltid har menyn tillgänglig oavsett hur långt ner på en webbsida du är.
 • Sidorna Nyhetsrum och Avtalsuppdateringar får tydligare flikar för navigering.
 • Sökrutan högst upp i menyraden är alltid öppen och tillgänglig. Tidigare behövdes ett extra klick för att öppna den. En direkt åtgärd som svar på behovet av en utvecklad sökfunktion.
 • Läsbarheten är förbättrad med tanke på tillgänglighetsperspektivet.
 • Ditt namn syns tydligare när du är inloggad.
 • Du kommer inför kommande avtalsrörelse kunna hitta de viktigaste uppdateringarna om ditt avtal på en och samma webbsida.
 • Pressmeddelanden från MyNewsDesk läggs till i nyhetsrummet.
 • Vi tar bort dela- och skriv ut-länkar som inte används eftersom de finns inbyggda i alla webbläsare redan.
UX, apple Sidecar
Sketchfil, navigation drawer.

Sprint 4. Huvudmenyn är ett av flera exempel på element som fått enklare struktur och tydligare design i den här sprinten.

För att vara säker på att den nya webbupplevelsen når fram till dig kan du tömma cacheminnet och rensa webbkakor i din webbläsare.

Jag hänvisar till din webbläsares respektive instruktioner om du inte vet hur det går till. Googla »rensa cache chrome« om det är webbläsaren Chrome du använder.

Rensa cache är inte nödvändigt men det kan vara skönt att städa rent med jämna mellanrum.


Vad som hänt under huven

(Främst för dig som är tekniskt bevandrad eller intresserad.)

Bootstrap 4

Det ramverk vi (och många andra i världen) använder heter Bootstrap. Vår webbplattform heter Episerver men ramverket för hur allt ser ut, presenteras och förhåller sig till varann heter alltså Bootstrap.

Vi har fram till nu haft en äldre version 3 av Bootstrap från 2013. Nu får vi den senaste Bootstrap 4. Fördelarna med Bootstrap 4, förutom en skön känsla av att föreningen är ikapp utvecklingen, är

 1. snabbare och enklare kodbas och
 2. helt andra möjligheter till åtgärder vad gäller medlemsupplevelse oberoende av vilken enhet (mobil, läsplatta eller dator) användaren har.

Felsökningar och justeringar

Koden är enklare än tidigare vilket gör felsökningar och justeringar snabbare. Webbläsare och servrar utvecklas snabbt även om det inte alltid märks. Sånt som var mycket komplicerat för några år sedan är enklare idag. Därför bör gammal kod bytas ut efterhand.

Flexiblare editor

Vi har också byggt in möjligheter att själva koda effektivare för att kunna experimentera fram en bättre medlemsupplevelse. T ex vad gäller att märka upp FAQ:er så att maskiner (t ex Google Bot) kan läsa vårt innehåll bättre och förmedla en bättre service till medlemmar och besökare.

Din digitala utveckling

Om du själv behöver stöd i din verksamhet

Vi har lång och bred erfarenhet av UX-arbete, innehållsstrategi, SEO (sökordsoptimering) och digital utveckling. Om du själv i din verksamhet befinner dig i ett läge där du behöver bolla såna frågor kan du alltid kontakta mig.