Webbinarie: Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar under pandemi

För att ytterligare stötta dig som medlem med information och kunskap kring aktuella ämnen, i coronakrisens spår, håller vi ett webbsänt seminarie kring arbetsmiljö.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innefattar att undersöka om det finns risker för arbetstagarna i arbetsmiljön, och vidta de åtgärder som kan behövas för att förebygga ohälsa. Vi tar upp, smittspridning, övertidsuttag, sjuka medarbetare och anhöriga samt ger råd och tips för hur verksamheten kan återgå till ett normalskede.

När kan personalen återgå till normala arbetsrutiner och hur tar vi hand om efterbörden av utbrottet av coronaviruset?

Arbetsmiljöexpert, Kerstin Wrisemo och Förhandlingschef, Jesper Neuhaus för ett samtal där du som deltagare kan bidra med frågor och funderingar.

Ingen föranmälan krävs

Tisdag den 5 maj kl 10.00-11.00

Kerstin Wrisemo

Titel
Tjänstledig. Arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor
Telefonnummer
08-702 54 37
E-postadress

Jesper Neuhaus

Titel
Förhandlingschef
Telefonnummer
08-702 54 32
E-postadress
Uppdaterad
den 28 april, 2020