Sveriges största konferens om idéburen välfärd

För tredje året i rad är vi medarrangör till den mest angelägna konferensen i Sverige om idéburen vård, social omsorg, socialt företagande och idéburen skola. Konferensen är ett unikt tillfälle att möta kollegor, forskare, politiker och intressanta föreläsare.

Konferensen äger rum i Falköping den 17–18 oktober 2018.

Bland talarna

  • Anders Arborelius — Sveriges förste och hittills ende kardinal talar om ledarskap.
  • Bliss Browne, Imagine Chicago — så bygger civilsamhället tillit och social sammanhållning i utsatta områden.
  • Filip Wijkström, Handelshögskolan i Stockholm — vet allt om civilsamhället och avslöjar sina senaste forskningsrön.
  • Inger Ek, generaldirektör vid Upphandlingsmyndigheten — har de utarbetat utlovat stöd för upphandling från idéburna verksamheter?
  • Claes Elfsberg, välkänd tevejournalist — modererar vår konferens, är prisutdelare, och medverkar i två seminarier.
  • Marika Markovits — direktor för Stockholms Stadsmission sedan 2004, präst i Svenska Kyrkan, fokus på barnoch unga, lång erfarenhet av samverkan med socialtjänst, skola, polis och barn- och ungdomspsykiatri.
  • Sophie Nachemson Ekwall – forskare och författare, bland annat till boken Ett Sverige där anställda äger.
  • Madeleine Sundell — jurist och ordförande i Frälsningsarméns nationella arbetsgrupp mot människohandel med stort engagemang mot sociala orättvisor.
  • Magne Suphellen — professor i marknadsföring med banbrytande insatser för idéburen sektor i Norge på meritlistan, visar hur vi kan vässa idéburen sektors varumärke så att särdrag och mervärden blir synliga och begripliga.
  • Håkan Wiclander — ordförande för Idéburna skolors riksorganisation, för valfrihet men mot vinstintresse, arbetar till vardags som studieombudsman och koncernchef på ABF.

Program, dag 1

Onsdagen den 17 oktober

11:30 Registering

13:00 Civilsamhället och välfärden – storlek, roll och framtid? Filip Wijkström, forskare HHS. Kommentarer av Petter Skogar, förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO.

14:15 Valbara parallellseminarier

Tema A1, arbetsgivarfrågor: Samhället berörs av utmaningar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Hur angår det dig som arbetsgivare? Vilka etiska frågeställningar kan man ställas inför? Madeleine Sundell, samordnare socialt arbete, Frälsningsarmén.

Tema B1, tillväxt och ledarskap: Praktikfall idéburna skolor. Varför lyckas man i Milwaukee men inte i Sverige? Filip Wijkström, forskare, Fredrik Andersson och Ebba Henrekson, forskare, Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolors riksorganisation.

Tema C1, socialt företagande: Den kooperativa sektorns roll i framtidens välfärd. Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

15:15 Fikapaus

15:45 Valbara parallellseminarier

Tema A2, arbetsgivarfrågor: Ett Sverige där anställda äger. Sophie Nachemson-Ekwall, forskare och författare. Kommentarer av Susanne Lavemark, Arbetsgivarföreningen KFO.

Tema B2, tillväxt ch ledarskap: Upphandling och idéburen sektor — hur går de ihop? Amir Daneshpip, jurist och ledamot Famnas styrelse. Kommentarer av Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten.

Tema C2, kommunikation och opinion: Claes Elfsberg, tevejournalist, samtalar med tre erfarna kommunikatörer.

17:00 Särdrag och mervärde — Så slipar vi idéburen sektors gemensamma varumärke. Magne Suphellen, professor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Bergen. Kommentarer av Christer Hallerby, konsult och ledamot Famnas styrelse.

Program, dag 2

Torsdagen den 18 oktober

08:30 Imagine Chicago – building trust and cohesion across difference. Bliss Browne, initiativtagare till Imagine Chicago, före detta bankchef och präst. Kommentarer av Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission. (Engelska)

09:30 Valbara parallellseminarier

Tema A3, arbetsgivarfrågor: Vad och varför idéburen skola? Samtal om grunderna och exempel från verkligheten. Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolors riksförbund, och Birgitta Drakenberg, ordförande Waldorflärarhögskolan.

Tema B3, tillväxt och ledarskap: Sociala innovationer med exempel, goda råd och inspiration. Workshop med Bliss Browne. (Engelska)

Tema C3, kommunikation och opinion: Idéburen välfärd, Tio 2030. Så skapar vi opinion för mer av idéburen välfärd. Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna, Claes Elfsberg, tevejournalist.

10:30 Fikapaus

10:40 Ökad leverantörsmångfald med fler idéburna. Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten. Kommentarer av Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni.

11:20 Att bygga gemenskap. Kardinal Anders Arborelius. Kommentarer av Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset, ordförande Famna.

12:00 Avslutning

Uppdaterad
den 2 juni, 2019