Vad innebär en språkpraktik?

Stockholms stad och KFO har sedan april 2017 ett formellt samarbete för att matcha arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden med arbetsgivare.

Se filmen där Katarina Bexar och Berit Färnlycke från Stockholms stad berättar om språkpraktik, hur man hittar en språkpraktikant och vilken ambitionsnivå man bör ha som arbetsgivare.

Stöd till arbetsgivare

Förutom att matcha arbetsgivare och arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden kan KFO och Stockholms stad även bistå med utbildning och stöd vid behov. Stockholms stad erbjuder gratis utbildningar till handledare och kan även anpassa utbildningsinsatser för att komplettera kandidaters kompetens inför en rekrytering. Även olika former av anställningsstöd kan vara aktuella.

Är du intresserad av att ta emot en språkpraktikant eller bara vill veta mer, kontakta Tobias Nilsson, e-post tobias.nilsson@kfo.se, telefon 08-702 54 21.

Läs mer om samarbetet och se filmen om Kaniz som fick praktik på Fonus.

 

Uppdaterad
den 18 maj, 2017