Vad gäller för minderåriga sommarjobbare?

För den som är under 18 år gäller särskilda föreskrifter som är viktiga för dig som arbetsgivare att känna till.

För den som är minderårig, alltså den som ännu inte fyllt 18 år, gäller
särskilda föreskrifter. För att få arbeta ska den minderårige vara över
16 år och ha fullgjort sin skolplikt. Vissa arbetsuppgifter och arbetstider
är inte tillåtna för dessa ungdomar. Huvudregeln är att yngre barn under 13 år inte får arbeta. Ett fåtal arbeten är tillåtna för ungdomar mellan 13 – 16 år, då gäller särskilda bestämmelser. 

Arbetsmiljö

Om du har minderåriga i din verksamhet behöver du särskilt ta hänsyn till vilka arbetsuppgifter den minderåriga har och vilka arbetstider som får gälla. Minderåriga är olika utvecklade både fysiskt och psykiskt. Därför kan de löpa större risk att bli skadade eller råka ut för en olycka. Bedömning behöver alltid göras om en person är mogen att ha en viss arbetsuppgift. Hänsyn behöver tas till både fysiska och psykiska risker.

 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3, tillsammans med arbetsmiljölagens kapitel 5 reglerar vad som gäller och vad som är förbjudet för minderåriga.

Mer information om arbetsmiljö och minderåriga finns under våra rådgivningssidor. Logga in och läs mer HÄR.

Besök även Arbetsmiljöverkets webbplats, se länk under Relaterad information.

Skatt vid sommarjobb

Skatteverket fastställer årligen den inkomst som skolungdom och
studerande kan ha utan att behöva betala skatt. För mer information
om detta besök gärna skatteverkets hemsida, se länk under Relaterad information

Läs mer på våra rådgivningssidor om minderåriga

Uppdaterad
den 8 juni, 2017