Uppsamlande partssamtal om ohälsa

Den 25 september deltog Arbetsgivarföreningen KFO i ett uppsamlande partsamtal om ohälsa med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Den 25 september deltog Arbetsgivarföreningen KFO i ett uppsamlande partsamtal om ohälsa med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

- Vi lyfte fram våra medlemmars funderingar kring den ökande ohälsan i samhället kopplat till arbetslivet, säger Kerstin Wrisemo, arbetsmiljöexpert på KFO.

Bland annat handlar det om hur man kan arbeta med förebyggande frågor så som att tidigt få lära sig om arbetsmiljö och arbetsliv, att stötta ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor, betydelsen av rätt insatser i rätt tid till rätt individ. Men det handlar också om hur olika myndighetsbeslut kan begränsa arbetsgivares utrymme att utveckla sin verksamhet i positiv riktning med att förebygga ohälsa i arbetslivet. Det finns också hinder i stödsystemen i dag rörande rehabiliteringspenning och lönebidrag.

Vid mötet presenterade socialförsäkringsminister Strandhäll regeringens nya åtgärdsförslag i syfte att förhindra fortsatt ökning av sjukfrånvaro i samhället. Parterna gavs möjlighet att framföra sina bidrag till att vända utvecklingen av ohälsan. KFO kommer även att lämna synpunkter skriftligen till socialdepartementet.

Uppdaterad
den 4 oktober, 2015