Forskningsstudie om idéburen sektor

KFO medverkar i en viktig enkät om idéburen sektors utmaningar och möjligheter inom finansiering, tillväxt och nystart.

Enkäten skickas till ett urval av Arbetsgivarföreningen KFO:s medlemmar inom vård, omsorg, förskola, skola och personlig assistans. Enkäten skickas från forskningscentrumet SCORE som ägs av Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm och är del av en vetenskaplig studie om idéburen välfärd.

Arbetsgivarföreningen KFO har tillsammans med Arbetsgivaralliansen, Famna, FSO och Idéburen skola medverkat i förarbetet till studien, vars resultat kommer presenteras för Välfärdsutredningen (Dir Fi 2015:01) i juni.

Vi vill uppmuntra er som får enkäten att ta er tid att besvara den. Era svar kan bidra till större förståelse och utvecklingsmöjligheter för verksamhet inom idéburen välfärd.

Uppdaterad
den 13 mars, 2019