Tips för personlig assistans

Webbplatsen som samlar in, dokumenterar och sprider tips mellan personlig assistansanvändare.

På webbplatsen patips.se finns även goda tips även för assistansanordnare och myndigheter. 

- Assistansanvändarna som arbetsleder sina assistenter är själva de bästa experterna. Däremot finns det ingen ”bästa lösning” som fungerar för alla utan man ska få många tips på händelser och därmed hitta något som fungerar för just den enskildes situation, säger Nina Muhonen som är projektledare.

Tipsen kan beröra allt inom assistans, såsom förflyttningar, resor, metoder, prylar och allt annat som innebär praktisk assistans, men även mer känsliga händelser som hur man hanterar konflikter, arbetsleder i svåra situationer eller hur man behåller en bra relation till sina assistenter.

PA-tips vänder sig till assistansanvändare, assistenter, Försäkringskassans personal, LSS- handläggare, rehabiliteringspersonal och utbildare i personlig assistans. assistansanordnare och deras branschorganisationer, fackföreningar, Arbetsmiljöverket, Hjälpmedelsinstitutet och Sveriges kommuner och landsting.

I projektets styrgrupp ingår representanter från Independent Living Institute, assistansbrukarkooperativet Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) samt KFO, den största arbetsgivarföreningen på området.

Uppdaterad
den 18 september, 2015