Tips för personlig assistans

Webbplatsen www.patips.se samlar in, dokumenterar och sprider tips mellan personlig assistansanvändare.

Webbplatsen ger även goda tips för assistansanordnare och myndigheter. Den är ett projekt som Independent Living Institute startade den 1 januari 2013 med stöd från Allmänna arvsfonden.

– Assistansanvändarna som arbetsleder sina assistenter är själva de bästa experterna. Däremot finns det ingen ”bästa lösning” som fungerar för alla utan man ska få många tips på händelser och därmed hitta något som fungerar för just den enskildes situation, säger Nina Muhonen som är projektledare.

Tipsen kan beröra allt inom assistans, såsom förflyttningar, resor, metoder, prylar och allt annat som innebär praktisk assistans, men även mer känsliga händelser som hur man hanterar konflikter, arbetsleder i svåra situationer eller hur man behåller en bra relation till sina assistenter.

PA-tips vänder sig till assistansanvändare, assistenter, Försäkringskassans personal, LSS-handläggare, rehabiliteringspersonal och utbildare i personlig assistans, assistansanordnare och deras branschorganisationer, fackföreningar, Arbetsmiljöverket, Hjälpmedelsinstitutet och Sveriges kommuner och landsting.

I projektets styrgrupp ingår representanter från Independent Living Institute, assistansbrukarkooperativet Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) samt KFO, den största arbetsgivarorganisationen på området.

Se en film om vad PA-tips är

Gå till www.patips.se för att hitta fler filmer och tips

Uppdaterad
den 17 januari, 2019