Svensk Kooperation öppnar upp för medlemskap

Nu kan din organisation bli investerande medlem i Svensk Kooperation ekonomisk förening.

Svensk Kooperation ekonomisk förening är en ny opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Syftet med organisationen är att sprida kunskap om kooperation som en hållbar, långsiktig och lönsam företagsform. Nu kan din organisation bli investerande medlem i Svensk Kooperation för en avgift på 500 kronor. 

Läs mer om vad ett medlemskap i Svensk Kooperation innebär.