Snabbspår för socionomer

Arbetsmarknadens parter lanserar tillsammans med berörda myndigheter ett nytt snabbspår för socionomer.

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige.

Snabbspåret för socionomer riktar sig till nyanlända akademiker med examen inom ämnet socialt arbete. Det är i dag svårt att hitta lämplig kompetens inom många av de yrken som socionomer kan arbeta inom i Sverige. Mot bakgrund av rådande situation ser parterna ett stort behov av att införa ett snabbspår för nyanlända med utländsk utbildning inom socialt arbete i syfte att ta tillvara utländska akademikers kompetens och matcha dem mot arbetsgivare som är i behov av personal. Snabbspåret består av en kombination av praktik, yrkessvenska och kompletteringsutbildning vid lärosäte som i dag anordnar socionomutbildning i syfte att komplettera utländsk utbildning inom socialt arbete eller närliggande ämne till kunskaper motsvarande en svensk examen inom socialt arbete.

Snabbspåret genomförs i samarbete mellan Akademikerförbundet SSR, Arbetsgivarföreningen KFO, ST, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Vision samt Arbetsförmedlingen och Universitets- och högskolerådet (UHR).

- KFOs medlemmar tar ett stort ansvar för nyanländas etablering i stort. Vi är glada att de nu får möjlighet att snabbare få in socionomer, som ju är ett bristyrke, och därmed trygga kompetensförsöjningen, säger Susanne Lavemark, chefsförhandlare på KFO.