Snabbspår för nyanlända med examen i socialt arbete

Snabbspåret ska ta tillvara på utländska akademikers kompetens och matcha dem mot arbetsmarknaden. Vi söker nu praktikplatser till deltagarna.

KFO har tillsammans med Akademikerförbundet SSR m.fl. kommit överens om utformningen av snabbspåret som riktar sig till nyanlända akademiker med utländsk examen i socialt arbete (socionomer). I snabbspåret ingår bl.a. högskoleutbildning och praktik. Efter genomfört snabbspår ska deltagarnas kvalifikationer motsvara svensk socionomutbildning.

För närvarande har tolv personer med utländsk examen i socialt arbete valts ut till den kompletterade utbildningen. De studerar nu skräddarsydda kurser om 30 högskolepoäng på Södertörns högskola, bland annat i socialrätt, förvaltningsrätt och det svenska välfärdssystemet.

Ta emot en praktikant

Efter den kompletterande utbildningen ska deltagarna genomföra en praktik på fyra till sex månader. Vi behöver därför omgående hjälp att hitta praktikplatser med kvalificerade uppgifter för dessa fantastiskt drivna deltagare som utöver utbildning många gånger även har omfattande arbetslivserfarenhet.

Varje praktikant behöver en engagerad handledare som kan utgöra ett stöd under praktiken. Det finns en handledarmanual framtagen och det kommer att finnas möjlighet att få stöd och råd under hela perioden. Praktikanten får etableringsersättning under tiden och kostnaden utgörs därför enbart av tiden som handledaren stödjer praktikanten. Det här är ett gyllene tillfälle att under några månaders praktik lära känna deltagaren i snabbspåret och en möjlighet att få in honom eller henne i verksamheten. Har ni möjlighet att ta emot en praktikant? Kontakta Susanne Lavemark, susanne.lavemark@kfo.se.

Bidra med era erfarenheter 

Utöver snabbspåret vill KFO och Akademikerförbundet SSR också försöka ta reda på vilka mekanismer som gör att välutbildade akademiker har svårare att få fäste på arbetsmarknaden än akademiker med motsvarande svensk utbildning. Är språket enda hindret eller finns det ytterligare hinder? Hör gärna av er med era erfarenheter och tankar.

Frågor

Om ni har frågor om snabbspåret för socionomer, har en praktikplats eller erfarenheter att dela med er av eller kanske står inför rekrytering av en socionom hör gärna av er. 

Susanne Lavemark

Titel
HR-chef. Medlemsansvarig Idéburen välfärd
Telefonnummer
08-702 54 39
E-postadress