Se över policyn inför julfesten

Många företag och organisationer anordnar julfester för sina anställda. Innan det är dags för fest kan det vara bra att se över sin policy kring alkohol.

Jultider och julfester är ett bra tillfälle att se över policyn. Att servera alkohol på firmans julfest ser många som en självklarhet. Samtidigt visar en undersökning från IQ att över hälften inte tycker att alkohol är viktigt för att skapa teamkänsla. Däremot säger 60 procent att de har minst en kollega som de anser dricker för mycket. Som arbetsgivare är det är bra att fundera på hur mycket alkohol som behövs och vad syftet med julfesten är.

Råd till arbetsgivare och chefer:

  • Bestäm innan hur mycket alkohol organisationen/företaget ska bjuda på.
  • Prata om policyn före julfesten.
  • Tänk på att du som arbetsgivare är en förebild.
  • Se till att det finns likvärdiga och goda alkoholfria alternativ.
  • Våga säga till om du tycker att en medarbetare dricker för mycket.
  • Om något inträffar, prata om det direkt dagen efter!

Information hämtad från Alna, se länk under Relaterad information.

Missbruk

På arbetsplatser kan skadligt bruk av alkohol-, narkotika- och läkemedel förekomma. Undersökningar visar bland annat att cirka tio procent av dem som är yrkesverksamma har någon form av alkoholproblem. Hur upptäcker man skadligt bruk och vad kan arbetsledningen göra? Logga in och läs mer på våra rådgivningssidor under Missbruk.

Relaterad information

Uppdaterad
den 13 december, 2017